Wręczenie Dyplomów Magisterskich Studiów Menedżerskich Executive MBA – XXIV edycja

Dnia 9 marca 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia Dyplomów ukończenia Magisterskich Studiów Menedżerskich Executive MBA – XXIV edycja programu.
Uroczystość rozpoczęto przemówieniem JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzeja Kalety. W dalszej części swoje przemówienia wygłosili Dziekan Wydziału Zarządzania Informatyki i Finansów prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet oraz gość honorowy prof. Catherine Lions. Na koniec przemawiała Dyrektor Programu Executive MBA dr hab. Marzena Stor, prof. UE, która podziękowały obecnym za współpracę i zaangażowanie włożone w, zakończone z dużą satysfakcją studia.
Następnie nastąpiło uroczyste wręczenie Dyplomów Magisterskich oraz Certyfikatów Programu Executive MBA, a także uhonorowanie listami gratulacyjnymi oraz statuetkami Wrocławskiego Krasnala Ekonomka najlepszych studentów XXIV edycji na opcji polskojęzycznej jak i międzynarodowej. Spośród nich wyłoniono absolwenta z najlepszymi wynikami – Pana mgr Arkadiusza Króla, któremu wręczono specjalną nagrodę Dyrektora Programu Executive MBA.
Po przemowach wygłoszonych w imieniu absolwentów z polskojęzycznej opcji przez mgr Jadwigę Chmielewską-Kurlej oraz z międzynarodowej opcji przez mgr Tomasza Konopkę, nastąpiło przemówienie przedstawiciela Stowarzyszenia Absolwentów Programu Executive MBA – mgr Damiana Gołębiewskiego.
Uwieńczeniem uroczystości był koncert Zespołu Solistów „Ricordanza” oraz bankiet na cześć tegorocznych absolwentów.
Wszystkim 59 absolwentom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju karier zawodowych!