Zjazd Absolwentów Programu Executive MBA

W dniu 7 czerwca 2019 roku, odbył się Zjazd Absolwentów Programu Executive MBA, organizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów Programu Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W zjeździe wzięło udział ok 50 absolwentów Programu Executive MBA, a także JM Rektor UE prof. Andrzej Kalate, obecna i była Dyrektor Programu prof. Marzena Stor oraz prof. Ewa Konarzewska-Gubała, Koordynator Programu dr Łukasz Haromszeki, a także prof. Grażyna Światowy oraz prof. Mirosława Kwiecień. Gościem specjalnym była Prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, która wygłosiła ciekawy wykład na temat: CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA – NASTĘPSTWA EKONOMICZNE I SPOŁECZNE EWOLUCJA KAPITALIZMU. Podczas zjazdu odbył się warsztat rozszerzającego wiedzę menedżerską (wykład plus panel dyskusyjny) oraz z wieczorne spotkanie towarzyskiego.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczne przybycie i zapraszamy na następny zjazd niebawem!