Certyfikat AMBA

26 września 2019 roku, podczas Rady Wydziału otrzymaliśmy Certyfikat poświadczający otrzymanie Akredytacji AMBA.
Krótka przemowa, która z tej okazji została wygłoszona przez Panią Dyrektor Programu Executive MBA, prof. Marzenę Stor:
Progi Andrew Main Wilson,
Chief Executive Stowarzyszenia AMBA & Business Graduate Association
To wielki zaszczyt móc powitać na tej wyjątkowej Radzie Wydziału. Jestem wdzięczna, iż przyjechałeś aby uhonorować nas tym wyjątkowym certyfikatem osobiście.
Zatem, od teraz, nasz Program Executive MBA zalicza się do elitarnego środowiska uczelni biznesowych, które oferują najbardziej prestiżowe programy tego rodzaju. Zajęło nam dwa lata, aby dopełnić wszystkich wymagań akredytacji, jednak nasz wysiłek się opłacił.
Korzystając z okazji, chciałabym wyrazić swoją wdzięczność tym, którzy byli zaangażowani w proces jej pozyskania.
Prof. Ewie Stańczyk-Hugiet, Dziekan Wydziału za inicjatywę pozyskania środków na ten cel z Ministerstwa Oświaty.
Dr. Łukaszowi Haromszeki, Koordynatorowi Programu za przygotowanie raportów oraz za szczęśliwe przeprowadzenie nas przez wszystkie kroki procesu akredytacji. A także, pracownikom biura EMBA Pani Aleksandrze Mikła oraz Pani Adriannie Szeliga.
Drogi Andrew Main Wilson, Chief Executive of the AMBAs & the BGA, Dziękuję za to że mam zaszczyt odebrać Certyfikat bezpośrednio od Ciebie.

 

Dyrektor Programu EMBA – prof. Marzena Stor