Inauguracja 27 edycji Programu Executive MBA

28 września 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyła się uroczysta 27 Inauguracja Roku Akademickiego na Magisterskich Studiach Menedżerskich Executive MBA.
Uroczystość swoją obecnością uświetnili JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Andrzej Kaleta, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. Edmund Cibis, Dziekan Wydziału Zarządzania prof. Ewa Stańczyk-Hugiet, Dyrektor Programu Executive MBA prof. Marzena Stor oraz Koordynator Programu Executive MBA dr Łukasz Haromszeki. Nowo przyjęci studenci mieli okazję wysłuchać wygłoszonego z pasją, przez prof. Grzegorza Krzosa, wykładu inauguracyjnego pt. „Innowacja w biznesie”. Uroczystość zakończyła się bankietem, po którym nowo mianowani studenci udali się na pierwsze zajęcia.
Szeregi Programu Executive MBA zostały zasilone przez 75 doświadczonych, ambitnych studentów-menedżerów, których jeszcze raz serdecznie witamy w progach naszej uczelni, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Przemówienie dr Łukasza Haromszeki, Koordynatora Programu Executive MBA
Szanowni Państwo, w swoim krótkim wystąpieniu chciałbym się skupić na akredytacji AMBA, o której już kilkukrotnie była dzisiaj mowa. Rozpocznę od tego, że uzyskanie tej akredytacji oznacza uczestnictwo w bardzo skomplikowanym, wymagającym i długotrwałym procesie.
Nasze przygotowania do pozyskania akredytacji AMBA rozpoczęliśmy pod koniec 2017. W kwietniu 2018 spełniliśmy wstępne wymagania i program Executive MBA uzyskał status kandydata do akredytacji. Natomiast w lipcu tego roku wizytowała nas międzynarodowa Komisja Akredytacyjna.
Komisja dokonywała ewaluacji: misji i strategii Uniwersytetu oraz Wydziału, ich pozycji rankingowych w Europie i Polsce, dokonań naukowe i dydaktyczne zarówno Uczelni jak i Wydziału, w tym ofertę programową oraz publikacje, stabilności finansową oraz różnych zasobów, takie jak budynki, sale dydaktyczne, wsparcie IT, bibliotekę, bary czy restauracje.
Ostatecznie Program Executive MBA otrzymał akredytację w tym miesiącu. Jest to najstarsza i najbardziej prestiżowa międzynarodowa akredytacja, jaką udziela Stowarzyszanie AMBA, założone jako organizacja o globalnym charakterze w 1967 roku. Jej akredytacja wyznacza globalne standardy dla wszystkich programów MBA.
Obecnie akredytację AMBA posiada zaledwie 2% najlepszych uczelni biznesowych na świecie. Tę elitarną grupę stanowi około 270 szkół wyższych z mniej więcej 70 krajów. Jesteśmy zatem w elitarnym gronie takich uczelni jak: Copenhagen Business School, INSEAD, Henley Business School, Aston Business School, Cranfield School of Management, London Business School, Oxford Brookes University, Warsaw School of Economics.
Akredytację otrzymują programy, które spełniają najwyższe światowe standardy. Akredytacja AMBA to tzw. złoty standard.
Koordynatora Programu Executive MBA – dr Łukasza Haromszeki