Rada Executive MBA

W tym tygodniu odbyło się kolejne, tym razem wirtualne, spotkanie Rady Executive MBA, która czuwa nad doskonaleniem naszego progrmu.
Radę EMBA tworzy wyjątkowe grono skłądające się zarówno z kadry naukowo-dydatkycznej i administracyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członów Stowarzyszenia Absolwentów EMBA UE Wrocław, a także praktyków biznesu.

.

Przedstawiamy skałd Rady EMBA:
– Wojciech Halarewicz – Przewodniczący Rady EMBA, Wiceprezes Mazda Motor Europe ds. Komunikacji,
– prof. UEW Maja Kiba-Janiak – Dyrektor Programu Executive MBA UE we Wrocławiu,
– prof. UEW Bartłomiej Nita – Prorektor ds. Finansów i Rozwoju UE we Wrocławiu,
– prof. Ewa Stańczyk-Hugiet – Dziekan Wydziału Zarzadzania UE we Wrocławiu,
– prof. UEW Marzena Stor – Kierownik Katedry Zarządzania Kadrami UE we Wrocławiu,
– prof. UEW Ewa Konarzewska-Gubała – Zalożyciel programu, Członek honorowy Rady EMBA,
– prof. UEW Grzegorz Bełz – Kierownik Katedry Projektowania Systemów Zarządzania UE we Wrocławiu,
– Ałła Witwicka-Dudek – Dyrektor Centrum Współpracy z Biznesem UE we Wrocławiu,
– Damian Gołębiewski, MBA – Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Programu Executive MBA UE we Wrocławiu, absolwent EMBA UEW,
– Dawid Popławski – Członek Zarządu Grupa Impel S.A., absolwent EMBA UEW,
– Karol Szewczyk – Global Manufacturing Director Robert Bosch Sp. z o. o., absolwent EMBA UEW,
– Łukasz Łuszczak – Consultant Sandler Training Polska Sp. z o.o..
Zdjęcie wykonano podczas pierwszego spotkanie Rady i wykładowców EMBA – wrzesień 2020 r.