Dla studentów

Egzaminy

25 edycja – SESJA EGZAMINACYJNA – semestr 2 (letni):

25 edycja

OPCJA POLSKOJEZYCZNA

Dzień Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
22.06 9:00 Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi prof. Marzena Stor 104 CKU
22.06 11:00 Finanse korporacyjne prof. Krzysztof Jajuga 1 P
23.06 10:00 Zarządzanie strategiczne prof. Jerzy Niemczyk 815 Z

24 edycja – SESJA EGZAMINACYJNA – semestr 4 (letni):

24 edycja

OPCJA POLSKOJĘZYCZNA

Dzień Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
12.05 16:30 System handlu międzynarodowego prof. Michel Kostecki 102 CKU
22.06 9:00 Otoczenie prawne biznesu dr Bartosz Ziemblicki 102 CKU