Dla studentów

Egzaminy

26 edycja – SESJA EGZAMINACYJNA – semestr 2 (letni):

26 edycja

OPCJA POLSKOJEZYCZNA

Dzień Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
29.06.2019 8:30 Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi Prof. Marzena Stor
29.06.2019 10:00 Finanse korporacyjne Prof. Krzysztof Jajuga
Zarządzanie strategiczne Prof. Jerzy Niemczyk