Dla studentów

Egzaminy

26 edycja – SESJA EGZAMINACYJNA – semestr 1 (zimowy):

26 edycja

OPCJA POLSKOJEZYCZNA

Dzień Godzina Przedmiot Prowadzący Sala
Podstawy prawne w biznesie dr Bartosz Ziemblicki
Metody ilościowe Prof. Marek Kośny
Ekonomia zarządcza dr Mikołaj Klimczak
Zachowania organizacyjne i menedżerskie dr Adam Suchodolski
Rachunkowość menedżerska Prof. Edward Nowak
Zarządzanie Prof. Grzegorz Krzos