Dla studentów

Materiały

Materiały dla studentów znajdują się na poszczególnych kanałach platformy MS Teams. Dostęp do platformy jest możliwy jedynie poprzez zalogowanie się do konta studenckiego ue.wroc.pl