Dla studentów

Opłaty

Informacja dla bieżących studentów (od 25 edycji – od 2017 roku)

Opłaty za Magisterskie Studia Menedżerskie EMBA proszę dokonywać na indywidualne konto studenckie (IKR).

 

Informacja dla studentów 24 i wcześniejszych edycji

Opłaty za Magisterskie Studia Menedżerskie EMBA proszę dokonywać na numer konta:
Bank PEKAO SA O/Wrocław
56 1240 6814 1111 0000 4936 6611
z dopiskiem MBA 843 57
Ponadto, proszę napisać kogo dotyczy dana opłata za studia MSM-EMBA