Dla studentów

Podania

Wypełnione i podpisane podanie należny złożyć w Biurze Programu Executive MBA

pokój 217, budynek Z
poniedziałek – piątek: 9:00-16:00
sobota: 9:00 -13:00 (w terminach zjazdów: 14, 21, 28 kwiecień, 12, 26 maj, 9,16 czerwiec)

 

lub przesłać na adres:

Biuro Programu Executive MBA
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

 

Do pobrania

Podanie do Dyrektora EMBA
dr hab. Marzena Stor, prof. UE
Podanie do Prodziekana ds. studenckich
dr hab. Helena Dudycz, prof. UE