Dla studentów

Podania i wnioski

Wypełnione i podpisane podanie należy złożyć w Biurze Executive MBA

pokój 217, budynek Z
poniedziałek – piątek: 9:00-16:00

 

lub przesłać na adres:

Biuro Programu Executive MBA
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

 

Wypełniony wniosek o otrzymanie faktury należy dostarczyć do Biura Executive MBA lub przesalać na adres:

malgorzata.suchodolska@ue.wroc.pl lub elzbieta.przychodna@ue.wroc.pl

 

Do pobrania

Wniosek o otrzymanie faktury
pobierz
Podanie do Dyrektora EMBA
dr hab. Marzena Stor, prof. UE
pobierz
Podanie do Prodziekana ds. studenckich
dr hab. Helena Dudycz, prof. UE
pobierz