Dla studentów

Podania i wnioski

Podanie do Dyrektora EMBA lub Prodziekana ds. studenckich

.
Wypełnione i podpisane podanie należy złożyć w Biurze Executive MBA (pokój 217, budynek Z – sprawdź godziny otwarcia)
.
lub przesłać skan na adres: mba@ue.wroc.pl
.
lub przesłać oryginał na adres:
Biuro Programu Executive MBA
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
 .
.

Wniosek o otrzymanie faktury

.
Wypełniony wniosek o otrzymanie faktury należy przesalać na adres: malgorzata.suchodolska@ue.wroc.pl lub elzbieta.przychodna@ue.wroc.pl

Do pobrania

Wniosek o otrzymanie faktury
pobierz
Podanie do Dyrektora EMBA
dr hab. Marzena Stor, prof. UE
pobierz
Podanie do Prodziekana ds. studenckich
dr hab. Helena Dudycz, prof. UE
pobierz