Dla studentów

Podania i wnioski

Podanie do Dziekan ds. Studenckich
Podanie do Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
Wniosek o otrzymanie faktury

.
Wypełnione i podpisane podanie / wniosek należy złożyć w Biurze Executive MBA
.
lub przesłać skan na adres: mba@ue.wroc.pl
.
lub przesłać oryginał na adres:
Biuro Programu Executive MBA
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
 ..

Do pobrania

Wniosek STUDENTA o otrzymanie faktury VAT - PO DOKONANIU WPŁATY
Wypełnia student w przypadku, gdy potrzebna jest faktura na osobę fizyczną (studenta).
pobierz
Wniosek FIRMY o otrzymanie faktury PRO FORMA - PRZED DOKONANIEM WPŁATY
Wypełnia osoba upoważniona, gdy firma ma dokonać płatności na podstawie dokumentu PRO FORMA. Należy podpisać dwie części wniosku (plik zawiera dwie strony), aby po dokonaniu wpłaty otrzymać fakturę VAT. Na fakturze student widnieje jako odbiorca (usługi edukacyjnej) a firma jako płatnik.
pobierz
Wniosek FIRMY o otrzymanie faktury VAT - PO DOKONANIU WPŁATY
Wypełnia osoba upoważniona. Na fakturze student widnieje jako odbiorca (usługi edukacyjnej) a firma jako płatnik.
pobierz
Podanie do Dziekan ds. studenckich
dr hab. inż. Anna Cierniach-Emerych, prof. UE
pobierz