Dla studentów

Seminaria i przedmioty do wyboru

Oferta dla 25 edycji Programu Executive MBA – OPCJA POLSKOJĘZYCZNA

Do pobrania

Oferta seminaryjna na 2 rok studiów Executive MBA
(SEMINARIUM W JĘZYKU POLSKIM)

Psychoanaliza organizacji – władza, walka, zależność
dr hab. Adela Barabasz, prof. UE
Efektywna komunikacja w biznesie
dr Katarzyna Jagodzińska
Nadzór korporacyjny
dr hab. Bartosz Jasiński, prof. UE
Motywowanie pracowników funkcją menedżera
prof. dr hab. Maria Wanda Kopertyńska
Psychologiczne aspekty kierowania ludźmi
dr Dorota Molek-Winiarska
System zarządzania inteligentnym przedsiębiorstwem - analiza i projektowanie
dr hab. Mieczysław Morawski, prof. UE
Zarządzanie kosztami
prof. dr hab. Edward Nowak
Transformacje i innowacje cyfrowe
dr hab. Mieczysław Owoc, prof. UE
Międzynarodowy system finansowy- problem prania pieniędzy, rajów podatkowych i ukrywania majątku
dr Paweł Siarka
Zarządzanie ryzykiem finansowym w praktyce
dr Paweł Siarka
Konkurencyjność biznesu
prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet