Kadra

Sample image

prof. Diarmuid Bradley

-

Corporate Finance

Sample image

dr Conor Carroll

-

Marketing Strategies

Sample image

dr Jakub Drzewiecki

jakub.drzewiecki@ue.wroc.pl
pokój 811, bud. Z

Management

Sample image

mgr inż. Dariusz Dudojć

kontakt@dariuszdudojc.pl

Lean Thinking, Lean Six Sigma

Sample image

prof. dr hab. Józef Dziechciarz

jozef.dziechciarz@ue.wroc.pl
pokój 615, bud. Z

Marketing Strategies

Sample image

dr hab. Paweł Hanczar, prof. UE

pawel.hanczar@ue.wroc.pl
pokój 618, bud. Z

Zarządzanie Operacyjne i Logistyczne
Operations and Logistic Management

Sample image

dr Łukasz Haromszeki

lukasz.haromszeki@ue.wroc.pl
pokój 819, bud. Z

Organizational and managerial behavior
Business ethics
Organizational leadership

Sample image

prof. Mostefa Ider

-

Business Analytics

Sample image

dr Katarzyna Jagodzińska

-

Efektywna Komunikacja w Biznesie

Sample image

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

krzysztof.jajuga@ue.wroc.pl
pokój 417, bud. Z

Finanse Korporacyjne
Corporate Finance

Sample image

dr Mikołaj Klimczak

mikolaj.klimczak@ue.wroc.pl
pokój 220, bud. B

Ekonomia Zarządcza

Sample image

prof. zw. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska

wanda.kopertynska@ue.wroc.pl
pokój 720, bud. Z

Motywowanie Pracowników Funkcją Menedżera

Sample image

dr hab. Marek Kośny, prof. UE

marek.kosny@ue.wroc.pl
pokój 612, bud. Z

Metody Ilościowe

Sample image

dr hab. Grzegorz Krzos, prof. UE

grzegorz.krzos@ue.wroc.pl
pokój 808, bud. Z

Zarządzanie

Sample image

dr hab. Paweł Kuśmierczyk, prof. UE

pawel.kusmierczyk@ue.wroc.pl
pokój 120, bud. B

Managerial Economics

Sample image

prof. Catherine Lions

catherine.lions@umu.se

Corporate Finance

Sample image

prof. dr hab. Jerzy Niemczyk

nieniemczyk@gmail.com
pokój 815, bud. Z

Zarządzanie Strategiczne

Sample image

dr hab., prof. nadzw. Bartłomiej Nita

bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pokój 103, bud. M

Performance Management

Sample image

prof. dr hab. Edward Nowak

edward.nowak@ue.wroc.pl
pokój 511, bud. Z

Zarządzanie Kosztami

Sample image

dr hab. Marek Nowiński, prof. UE

marek.nowinski@ue.wroc.pl
pokój 613, bud. Z

Symulacja CERES
Business Game CERES 2

Sample image

dr hab. Maria Piotrowska, prof. UE

maria.piotrowska@ue.wroc.pl
pokój 214, bud. B

Analiza Makroekonomiczna

Sample image

dr hab. Tomasz Słoński, prof. UE

tomasz.slonski@ue.wroc.pl
pokój 413, bud. Z

Measuring and Managing the Value of the Firm

Sample image

prof. dr hab. Ewa Stańczyk - Hugiet

ewa.stanczyk-hugiet@ue.wroc.pl
pokój 813, bud. Z

Strategic Management

Sample image

dr hab. Marzena Stor, prof. UE

marzena.stor@wp.pl
pokój 818, bud. Z

Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Strategic Human Resources Management
Organizational and managerial behavior

Sample image

dr Adam Suchodolski

adam.suchodolski@ue.wroc.pl
pokój 819, bud. Z

Wywieranie Wpływu Społecznego

Sample image

dr Bart Tkaczyk

bart_tkaczyk@berkeley.edu
twitter.com/DrBTkaczykMBA

Organizational leadership
Change management

Sample image

mgr Bret Waters

-

Digital Transformations and Innovations

Sample image

dr Marek Wąsowicz

marek.wasowicz@ue.wroc.pl
pokój 807, bud. Z

Project Management

Sample image

dr hab. Arkadiusz Wierzbic, prof. UE

arkadiusz.wierzbic@ue.wroc.pl
pokój 806, bud. Z

Zarządzanie Jakością

Sample image

dr hab. Jarosław Woźniczka, prof. UE

jaroslaw.wozniczka@ue.wroc.pl
pokój 210, bud. O

Strategie Marketingowe

Sample image

dr Bartosz Ziemblicki

bartosz.ziemblicki@ue.wroc.pl
pokój 24, bud. D

Otoczenie Prawne Biznesu
Legal Business Environment