Klub Alumna

Klub Alumna

Wrocław, dnia 10.03.2018

Szanowni Absolwenci!

Dzień uroczystego wręczenia dyplomów jest dniem, w którym osiągnęliście kolejny cel. Jednak studia Executive MBA, to nie tylko dyplom, to nie tylko certyfikat. Studia EMBA to ludzie, którzy go tworzą i Ci, którzy w nim uczestniczą. To ludzie, którzy budują wzajemne relacje i niejednokrotnie krzyżują swoje drogi zawodowe. Wielu absolwentów korzysta z relacji zbudowanych podczas studiów menedżerskich zarówno w zakresie pozyskiwania wykwalifikowanej kadry zarządczej, jak i migracji zawodowej, ale także w ramach rozwoju sieci partnerów biznesowych.

Widząc potencjał, jaki drzemie w absolwentach Programu Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu postanowiliśmy powołać stowarzyszenie – Klub Absolwentów którego celem będzie:

 1. Skupianie absolwentów Programu Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  w organizacji działającej na rzecz utrzymania stałych kontaktów, wymiany doświadczeń i świadczenia pomocy koleżeńskiej.
 2. Propagowanie wysokich standardów zarządzania we wszystkich sektorach gospodarki.
 3. Pomoc w rozwijaniu kariery zawodowej absolwentów Programu EMBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  i dokształcanie w dziedzinie organizacji i zarządzania.
 4. Współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania.
 5. Inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele stowarzyszenia.
 6. Opiniowanie i wnioskowanie w sprawach dotyczących rozwoju przedsiębiorczości firm i przedsiębiorców.
 7. Opiniowanie i wnioskowanie w sprawach dotyczących inwestycji planowanych przez jednostki państwowe i samorządowe.

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele przez:

 1. Organizowanie spotkań, konferencji, sympozjów, szkoleń, staży, wykładów oraz prelekcji i prezentacji.
 2. Organizowanie cyklicznych, okolicznościowych zjazdów absolwentów, uroczystych balów, zajęć sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej i wypoczynku oraz organizowanie wspólnych wyjazdów krajowych i zagranicznych.
 3. Pozyskiwanie środków finansowych na cele statutowe.
 4. Stworzenie funduszy – składkowego oraz darowizn.
 5. Aktywne uczestniczenie w podejmowaniu decyzji ważnych dla Programu EMBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 6. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
 7. Pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o miejscach pracy wśród absolwentów Programu EMBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Serdecznie gratulujemy ukończenia Programu i gorąco zapraszamy do dalszego rozwoju z Klubem Absolwentów MBA,

Absolwenci Inicjatorzy

 

Jeśli chcesz przyłączyć się do nas i należeć do grona Członków Stowarzyszenia, zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami – alumni@ue.wroc.pl