Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

Biuro Programu Executive MBA
pokój 217, budynek Z

W roku akademickim 2018-2019, Biuro Executive MBA czynne:
poniedziałek – piątek: 9:00-16:00 oraz w soboty i niedziele (w terminach zjazdów) w godz. 9:00-13:00.

mba@ue.wroc.pl
+48 71 36 80 636
Sample image

dr hab. Marzena Stor, prof. UE

Dyrektor Programu EMBA

marzena.stor@wp.pl
+48 71 36 80 673
Sample image

dr Łukasz Haromszeki

Koordynator Programu EMBA

lukasz.haromszeki@ue.wroc.pl
+48 71 36 80 672
Sample image

Aleksandra Mikła

Biuro Programu EMBA

mba@ue.wroc.pl aleksandra.mikla@ue.wroc.pl
+48 71 36 80 636
Sample image

Radosław Banicki

Biuro Programu EMBA

radoslaw.banicki@ue.wroc.pl
+48 71 36 80 636