Program

Adresaci programu

Magisterskie Studia Menedżerskie Executive MBA przygotowują do kariery w świecie szeroko rozumianego biznesu, kształcąc kadry menedżerów wysokiego i średniego szczebla dla przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych oraz dla instytucji niezarobkowych.

Adresatami programu są osoby aktywne zawodowo, które:

  Kalendarz
 • posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie menedżerskie (np. pełnienie różnych funkcji o charakterze kierowniczym, liderzy i koordynatorzy projektów, przedsiębiorcy),
 • mortarboard
 • są absolwentami szkół wyższych (krajowych i zagranicznych), o dowolnym kierunku studiów: politechnicznych, uniwersyteckich, rolniczych, medycznych, artystycznych itd., legitymujący się dyplomem licencjata, inżyniera lub magistra,
 • Lista"
 • lub są absolwentami szkół zarządzania i inżynierskich (państwowych i niepaństwowych), legitymujący się dyplomem licencjata, inżyniera lub magistra,
 • Książka
 • są otwarte na pozyskiwanie nowej wiedzy i nowych umiejętności, które swojej siły napędowej upatrują w ciągłym rozwoju kompetencji menedżerskich,
 • Wsparcie
 • chętnie dzielą się własnym doświadczeniem zawodowym, a także potrafią czerpać z różnorodności doświadczeń innych ludzi,
 • Certyfikat
 • pragną uzyskać w ramach Programu MSM-EMBA wykształcenie akademickie i dyplom magistra w zakresie zarządzania, niezbędne w rozwoju kariery menedżerskiej.