Program

Cele kształcenia

Naszą ambicją jest pozyskiwanie studentów o wysokim stopniu zróżnicowania społecznego: po różnych kierunkach studiów, w różnym wieku (młodych i z dużym doświadczeniem zawodowym), legitymujących się praktyką w organizacjach biznesowych i niebiznesowych o różnym profilu działalności, pochodzących z różnych krajów i grup etnicznych, różnej płci, o odmiennych przekonaniach politycznych i religijnych, o różnym statusie rodzinnym i nie tylko, ale równocześnie potrafiących uszanować odmienność innych, a także z chęcią i zdolnością do stosowania ogólnie przyjętych norm i zasad współżycia społecznego.

Cel ogólny:

Podstawowym celem oferty edukacyjnej Magisterskie Studia Menedżerskie Executive MBA jest dostarczenie słuchaczom zintegrowanej wizji przedsiębiorstwa (organizacji) w gospodarce wolnorynkowej oraz rozwój wiedzy i umiejętności niezbędnych do formułowania i analizowania problemów przedsiębiorstwa, umiejętności decydowania w zakresie tych problemów oraz umiejętności realizowania podjętych decyzji w warunkach zmieniającego się otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Cele szczegółowe:

  • Zdobyć solidne podstawy w głównych obszarach działalności przedsiębiorstwa, takich jak: marketing, produkcja, finanse, rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, strategia i polityka przedsiębiorstwa.
  • Zrozumieć środowisko przedsiębiorstwa, mechanizmy jego działania.
  • Rozwinąć zdolności do pracy i komunikacji w zespole oraz kierowania pracą zespołową.
  • Zdobyć odpowiednie umiejętności analityczne, planistyczne i operacyjne, które mogą być potrzebne w złożonych sytuacjach praktycznych.
  • Rozwinąć zdolność szybkiej i realistycznej konceptualizacji problemów decyzyjnych oraz trafnej oceny bezpośrednich i odległych skutków decyzji.
  • Nabyć zdolność do ciągłego uczenia się i korzystania z nowoczesnych metod naukowych oraz narzędzi informatycznych wspomagających podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów.
  • Pozyskiwać wiedzę i umiejętności potrzebne do współdziałania w środowisku wielokulturowym, realizowania zadań kierowniczych w środowisku międzynarodowym.