Program

Organizacja i struktura programu

Magisterskie Studia Menedżerskie Executive MBA trwają dwa lata (4 semestry). Odbywają się w trybie zaocznym z tzw. częściowym oderwaniem od pracy. Zajęcia wynikające z programu kształcenia są realizowane w ramach dwudniowych sesji (od roku akademickiego 2018/2019 zawsze w soboty i niedziele). Przewiduje się około 10 sesji w semestrze. Pełny cykl kształcenia zamyka się w dwóch kolejnych latach akademickich. Studia wieńczy uroczyste wręczenie dyplomów przez Władze Rektorskie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Dyrektora Programu Executive MBA.

Przedmioty realizowane na poszczególnych semestrach w ramach opcji polskiej / międzynarodowej programu Executive MBA:

Semestr 1.

 • - Zarządzanie biznesem / Business Management
 • - Ekonomia menedżerska / Managerial Economics
 • - Rachunkowość menedżerska / Managerial Accounting
 • - Podstawy prawne w biznesie / Legal Foundations for Business
 • - Zarządzanie projektem / Project Management
 • - Zachowania organizacyjne i menedżerskie / Organizational & Managerial Behavior
 • - International business / International business
 • - Bezpieczeństwo i higiena pracy / Occupational Health and Safety

 • Łącznie 8 przedmiotów obowiązkowych w wymiarze 168 godzin
 • Jeden z pierwszych zjazdów realizowany w ramach wyjazdowej sesji integracyjnej.

Semestr 2.

 • - Strategie marketingowe / Marketing Strategies
 • - Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw / Logistics and Supply Chain Management
 • - Zarządzanie strategiczne / Strategic Management
 • - Metodologia badań naukowych / Methodology of Scientific Research
 • - Metody ilościowe / Quantitative Methods
 • - Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Strategic Human Resources Management
 • - Finanse korporacyjne / Corporate Finance
 • - Digital transformations and innovations / Digital Transformations and Innovations

 • Łącznie 8 przedmiotów obowiązkowych w wymiarze 160 godzin
 • Pod koniec semestru studenci dokonują wyboru zarówno promotora pracy magisterskiej, jak i modułów realizowanych na 3 i 4 semestrze.
 • W ramach każdego modułu przewidziane są następujące działania:
  1) wizyta studyjna w przedsiębiorstwie,
  2) zajęcia teoretyczne z pracownikiem badawczo-dydaktycznym,
  3) zajęcia praktyczne z praktykiem,
  4) projekt biznesowy, w ramach którego studenci będą rozwiązywać problem przygotowany przez praktyka (we współpracy z pracownikiem badawczo-dydaktycznym),
  5) obrona projektu.

Semestr 3.

 • - Symulacja biznesowa / Business Simulation
 • - Zarządzanie zmianą / Change management
 • - Etyka i społeczna odpowiedzialność organizacji / Ethics and Corporate Social Responsibility
 • - Seminarium magisterskie / Master project seminar
 • - 2 moduły wybrane podczas 2 semestru

 • Łącznie 4 przedmioty obowiązkowe oraz 2 modułu do wyboru w wymiarze 158 godzin

Semestr 4.

 • - Zarządzanie relacjami i komunikacja w biznesie / Business Relationship Management and Business Communications
 • - Przywództwo i odpowiedzialność korporacyjna / Leadership and Corporate Responsibility
 • - Strategiczna gra biznesowa / Strategic business game
 • - Seminarium magisterskie / Master project seminar
 • - Praca magisterska / Master Thesis
 • - 1 moduł wybrany podczas 2 semestru

 • Łącznie 4 przedmiotów obowiązkowych oraz 1 moduł do wyboru w wymiarze 114 godzin Pod koniec 4 semestru studenci Programu EMBA składają również pracę magisterską. Studia kończy obrona pracy.