Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji na 26 edycję studiów Executive MBA – wkrótce dostępny

Harmonogram

LP Etap Termin Etap
1 Wypełnienie formularza elektronicznego https://rekrutacjaue.ue.wroc.pl
2 Złożenie w biurze MSM-EMBA wymaganych dokumentów rekrutacyjnych Biuro Programu MSM-EMBA Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu pok. 217 bud. Z