Rekrutacja

Rekrutacja podstawowa – I runda

 

LP Etap Termin Etap
1. Wypełnienie formularza elektronicznego 15.07.2020 System rekrutacji - rekrutacjaue.ue.wroc.pl
2. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej 15.07.2020 Indywidualne Konto Rekrutacyjne
3. Przesłane skanu dokumentów na: mba@ue.wroc.pl 15.07.2020 mba@ue.wroc.pl
4. Wywiady kwalifikacyjne 21.07.2020 od 14.00
23.07.2020 od 14.00
25.07.2020 od 09.00
5. Ogłoszenie wyników 28.07.2020 System rekrutacji - rekrutacjaue.ue.wroc.pl