Rekrutacja

Rekrutacja dodatkowa

do 16.09.2020 r.
 

LP Etap Termin Etap
1. Wypełnienie formularza elektronicznego 16.09.2020 System rekrutacji - rekrutacjaue.ue.wroc.pl
2. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej 16.09.2020 Indywidualne Konto Rekrutacyjne
3. Przesłane skanu dokumentów na: mba@ue.wroc.pl 16.09.2020 mba@ue.wroc.pl
4. Wywiady kwalifikacyjne 17 lub 18.09.2020