Rekrutacja

Koszty kształcenia

Magisterskie Studia Menedżerskie Executive MBA są studiami płatnymi. Koszty kształcenia ponosi słuchacz indywidualnie lub jednostka delegująca.

 

Opłata semestralna za studia (zarówno na opcji Polskiej jak i Międzynarodowej programu) wynosi:
7 000 PLN – dla obywateli polskich
1 750 EUR – dla cudzoziemców