Rekrutacja

Koszty kształcenia

Studia na Programie Executive MBA są studiami płatnymi. Koszty kształcenia ponosi słuchacz indywidualnie lub jednostka delegująca.

 

Opłata semestralna za studia (zarówno na opcji polskiej jak i międzynarodowej programu) wynosi:
8 750 PLN – dla obywateli polskich
2 000 EUR – dla cudzoziemców

 

Opłatę można wnosić w ratach lub w całości.
Opłatę za pierwszy semestr należy wnieść do dnia 15 października 2020 roku. Wycofanie czesnego, w przypadku rezygnacji, może nastąpić wg zasad określonych w umowie zawartej między uczelnią a studentem.
W przypadku, gdy student opłaci z góry (w terminie 1 raty) czesne za cały semestr, przysługuje mu bonifikata w wysokości 5%.