Rekrutacja

Kryteria kwalifikacyjne

Kwalifikacji na studia dokonuje Komisja Rekrutacyjna Programu Executive MBA.
W procesie selekcji kandydatów brane są pod uwagę informacje zawarte w dokumentach aplikacyjnych oraz wynik wywiadu kwalifikacyjnego.

 

W szczególności, przy ocenie będą uwzględniane następujące kryteria i wagi kryterialne:

Kryteria i wagi kryterialne:

  • - rodzaj i poziom wykształcenia (2/10),
  • - doświadczenie zawodowe typu menedżerskiego (4/10),
  • - motywacje kandydata (2/10),
  • - predyspozycje kandydata (2/10).