Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020  – WKRÓTCE!
Pobierz „Folder 2018” i dowiedz się więcej!

 

Aby zostać przyjętym na studia Executive MBA, należy:

 1. Wypełnić elektroniczny formularz w systemie rekrutacji
  W systemie należy wybrać: Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów (ZIF), miejsce studiów: Wrocław, forma studiów: niestacjonarne II stopnia oraz kierunek studiów, gdzie należy dokonać wyboru odpowiedniej opcji programu:
                   • Executive MBA opcja polska – studia w j. polskim
                   • Executive MBA opcja międzynarodowa – studia w j. angielskim
 2. Wgrać swoje zdjęcie (3,5 x 4,5 cm)
 3. Zapłacić opłatę rekrutacyjną (85 PLN)
 4. Złożyć w Biurze Executive MBA wymagane dokumenty (lista poniżej)
 5. Uzyskać pozytywną ocenę na podstawie złożonej dokumentacji oraz przeprowadzonego wywiadu kwalifikacyjnego

Wymagane dokumenty

 • 1. Zgłoszenie kwalifikacyjne
 • - generowane z systemu rekrutacji
 • 2. Ankieta osobowa kandydata
 • - generowana z systemu rekrutacji
 • 3. Kserokopia dowodu osobistego
 • 4. Dwie podpisane fotografie
 • o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 • 5. Odpis i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 6. PL Formularz aplikacyjny - opcja polska
  6. EN Formularz aplikacyjny - opcja międzynarodowa
 • 7. Dokumenty potwierdzające min. 3 letni staż menedżerski
 • (np. pełnienie rożnych funkcji o charakterze kierowniczym, stanowisko lidera lub koordynatora projektów, przedsiębiorcy, własna działalność gospodarcza)

INFORMACJA DOTYCZĄCA DYPLOMU STUDIÓW WYŻSZYCH UZYSKANYCH ZAGRANICĄ:

W przypadku dyplomu i suplementu wydanego w innym kraju niż Rzeczpospolita Polska, dokumenty te powinny być opatrzone w apostille lub legalizację. Dyplom i suplement opatrzone w apostille/legalizację powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP oraz poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie.

Tłumaczenie w oryginale i jego kopię należy dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych.

FORMULARZ APLIKACYJNY – PL

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Z przykrością informujemy, iż ze względu na brak wolnych miejsc, rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 została zakończona!
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

 

Biuro Executive MBA
pokój 217, budynek Z

W roku akademickim 2018-2019, Biuro Executive MBA czynne:
Poniedziałek – Piątek: 9:00-16:00
Soboty – Niedziele
(w terminach zjazdów): 9:00-13:00