Rekrutacja

Warunki przyjęcia na studia

Pobierz folder 27 edycji Programu Executive MBA i dowiedz się więcej!

 

Aby zostać przyjętym na studia Executive MBA, należy:

 1. Utworzyć konto w systemie rekrutacji – https://rekrutacjaue.ue.wroc.pl/pl/ 
 2. Wypełnić formularze osobowe oraz wgrać swoje zdjęcie (3,5 x 4,5 cm)
 3. W zakładce OFERTA należy wybrać formę studiów: niestacjonarne II stopnia oraz kierunek studiów, gdzie należy dokonać wyboru odpowiedniej opcji programu:
                   • Executive MBA opcja polska – studia w j. polskim
                   • Executive MBA opcja międzynarodowa – studia w j. angielskim
 4. Zapłacić opłatę rekrutacyjną (85 PLN)
 5. Złożyć w Biurze Executive MBA wymagane dokumenty (lista poniżej)
 6. Uzyskać pozytywną ocenę na podstawie złożonej dokumentacji oraz przeprowadzonego wywiadu kwalifikacyjnego

Wymagane dokumenty

 • 1. Podanie o przyjęcie na studia
 • - generowane z systemu rekrutacji (zgłoszenia --> dokumenty i dalsze kroki)
 • 2. Ankieta osobowa
 • - generowana z systemu rekrutacji (zgłoszenia --> dokumenty i dalsze kroki)
 • 3. Dowód osobisty - do wglądu przy składaniu dokumentów
 • 4. Jedna podpisana fotografia
 • o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 • 5. Oryginał / odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią
 • 6. PL Formularz aplikacyjny - opcja polska
  6. EN Formularz aplikacyjny - opcja międzynarodowa
 • 7. Dokumenty potwierdzające min. 3 letni staż menedżerski
 • (np. pełnienie rożnych funkcji o charakterze kierowniczym, stanowisko lidera lub koordynatora projektów, przedsiębiorcy, własna działalność gospodarcza)
 • 8. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • - 85 zł (wpłata na indywidualne konto rekrutacyjne - numer generowany poprzez system rekrutacji)

INFORMACJA DOTYCZĄCA DYPLOMU STUDIÓW WYŻSZYCH UZYSKANYCH ZAGRANICĄ:

W przypadku dyplomu i suplementu wydanego w innym kraju niż Rzeczpospolita Polska, dokumenty te powinny być opatrzone w apostille lub legalizację. Dyplom i suplement opatrzone w apostille/legalizację powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP oraz poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie.

Tłumaczenie w oryginale i jego kopię należy dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych.

FORMULARZ APLIKACYJNY – PL

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

 

Biuro Executive MBA
pokój 217, budynek Z

Biuro Executive MBA czynne:
Poniedziałek – Piątek: 9:00-16:00
Soboty
(tylko: 22, 29 Czerwiec): 9:00-13:00

W dniach 20-21.06.2019  Biuro Executive MBA BĘDZIE NIECZYNNE