Lecturers

Academic lecturers

dr hab. Grzegorz Bełz, prof. WUEB

dr Jakub Doński-Lesiuk

dr Jakub Drzewiecki

dr hab. Paweł Hanczar, prof. WUEB

dr Łukasz Haromszeki

dr Krzysztof Hauke

dr inż. Zdzisław Kes

dr Mikołaj Klimczak

prof. dr hab. inż. M. Wanda Kopertyńska

prof. dr hab. Marek Kośny

dr Marek Krasiński

dr hab. Grzegorz Krzos, prof. WUEB

dr Radosław Kurach

dr hab. Paweł Kuśmierczyk, prof. WUEB

dr Dorota Molek-Winiarska

prof. dr hab. Jerzy Niemczyk

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. WUEB

dr hab. Maria Piotrowska, prof. WUEB

dr hab. Joanna Radomska, prof. WUEB

dr hab. Tomasz Słoński, prof. WUEB

prof. dr hab. Stańczyk - Hugiet Ewa

dr hab. Marzena Stor, prof. WUEB

dr hab. Łukasz Wawrzynek, prof. WUEB

dr hab. Arkadiusz Wierzbic, prof. WUEB

dr hab. Anna Witek-Crabb, prof. WUEB

dr hab. Jarosław Woźniczka, prof. WUEB

dr Bartosz Ziemblicki, MBA

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

dr inż. Magdalena Borowska

mgr Aurelia Domaradzka

prof. dr hab. inż. Bogdan Franczyk

mgr Klaudia Migasiewicz

dr inż. Maciej Pondel

dr Artur Rot

dr Adam Suchodolski

dr Rafał Trzaska

dr Włodzimierz Wudarzewski

dr Marek Wąsowicz

prof. dr hab. Wojciech Czakon

dr Jerzy Jagoda

Foreign academic lecturers

Prof. Diarmuid Bradley

Dr Elizabeth Houldsworth

Dr Cristiana Lages

Prof. Luis Filipe Lages

Prof. Catherin Lions

Prof. Katarzyna Jagodzińska

Emil Vielinov

Bret Waters, MSc

Bart Tkaczyk, MSc (HRD & Consultancy), PMSc (HRD), MBA, PhD

Catherin Lions PhD

Practitioners

mgr inż. Dariusz Dudojć

mgr Wojciech Halarewicz

mgr Łukasz Łuszczak

mgr Karol Szewczyk

mgr Anita Koralewska-Ratajczak 

mgr Jolanta Kuruc

John Rivett

Reach the top with us!