Rada EMBA

Radę Executive MBA tworzy wyjątkowe grono składające się zarówno z kadry naukowo – dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członów Stowarzyszenia Absolwentów Executive MBA UE Wrocław, a także praktyków biznesu. 

mgr Wojciech Halarewicz

Przewodniczący Rady Executive MBA
Wiceprezes Mazda Motor Europe ds. Komunikacji

dr hab, inż. Maja Kiba-Janiak, prof UEW

Dyrektor Programu Executive MBA UE we Wrocławiu

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW

Prorektor ds. Finansów i Rozwoju UE we Wrocławiu

prof. dr hab. Stańczyk - Hugiet Ewa

Dziekan Wydziału Zarzadzania UE we Wrocławiu

dr hab. Marzena Stor, prof. UEW

Kierownik Katedry Zarządzania Kadrami UE we Wrocławiu

dr hab. inż. Ewa Konarzewska – Gubała, prof UEW

Założyciel programu
Członek honorowy Rady Exective MBA

dr hab. Grzegorz Bełz, prof. UEW

Kierownik Katedry Projektowania Systemów Zarządzania UE we Wrocławiu

mgr Ałła Witwicka–Dudek

Dyrektor Centrum Współpracy z Biznesem
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Damian Gołębiewski, MBA

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Programu Executive MBA UE we Wrocławiu, absolwent  EMBA UEW

Dawid Popławski, MBA

Członek Zarządu Grupa Impel S.A.,
absolwent EMBA UEW

Karol Szewczyk, MBA

Global Manufacturing Director Robert Bosch Sp. z o. o., absolwent EMBA UEW

mgr Łukasz Łuszczak

Właściciel BML Consulting , Interim Manager

dr Marek Wąsowicz

Kierownik Biura Analiz i Sprawozdawczości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

mgr Aleksandra Mikła

Sekretarz Rady Executive MBA,
p.o. Kierownika Biura Programu Executive MBA